KAMP Byroo

Pärnu jõeäärse keskuse ideeplaneering


kampcorner
Tellija / Client > _
Projekt / Project > arhitektuur / architecture
Tüüp / Type > multifunktsionaalne keskus / multi-functional center
Asukoht / Location > Pärnu
Pindala / Area > 100000m2
Seis / Status > – / –
Avalik arhitektuurikonkurss – 2.koht / Open architectural competition – 2. prize
Kaasautorid / Co-authors – Kai Süda ja Risto Parve

Mahulise lahenduse alguspunktiks on olnud linnaehituslikud suunad ja füüsiline vajadus ühendada hästi funktsioneeriv Pärnu linna keskosa jõeäärse tsooniga ning seda eelkõige jalakäija aspektist. Koridori rõhutavad jalakäijasõbralikud liikumissuunad, saades alguse Pika tänava frondist.

Jalakäija trajektooride vahele jäävad alad ongi hoonemahtude tekke algeks. Mahtude vahele jääv ala hakkab tööle avaliku linnaruumina. Moodustuv platoo kui keskväljak on Riia maante tasandist tõstetud kolme meetri võrra, võttes arvesse üleujutuste võimalust.