KAMP Byroo

Eesti Maaülikooli õppehoone juurdeehitus


kampcorner
Tellija / Client > Eesti Maaülikool
Projekt / Project > arhitektuur ja sisekujundus / architecture and interior design
Tüüp / Type > õppehoone / education
Asukoht / Location > Tartu
Pindala / Area > 22000 m2
Seis / Status > projekteerimisel / in progress
Konkurss / Competition > 1.koht / 1.prize

Arhitekt Valve Pormeistri kavandatud Eesti Maaülikooli nn Metsamaja (1984 a.)  on omandanud aja jooksul märgilise tähenduse ning autori kavandatud loenguklasside korpus, mis varjaks suure osa hoonest, mõjuks praegu liiga domineerivalt. Sellest lähtuvalt on suuremahuline auditooriumide korpus osaliselt süvistatud maapinda, jättes avatuks vaate õppekorpusele ja visuaalselt säilitades avara pargimaastiku. Suuremad loengusaalid tõusevad maapinnast kõrgemale, tekitades selliselt mulje pargipaviljonidest.Auditooriumid on paigutatud ringikujuliselt ümber haljastatud ja valgustatud  siseõue. Uus korpus mõjub nii  maastikulise kui arhitektuurse objektina. Kogu hoone katus on käidav murupind.

Laboratooriumite korpus lõpetab olemasoleva õppekorpuse mahu ja tekitab loogilise jätkuna kaks sisehoovi. Samuti jätkab uus laboratooriumite korpus valvepormeisterlikku olemust nii fassaadi materjali kui ka akende paigutuse osas.