KAMP Byroo

Äri- ja büroohoone Rakveres


kampcorner
Tellija / Client > Helter Kaubandus OÜ
Projekt / Project > arhitektuur / architecture
Tüüp / Type > kaubanduskeskus / commercial centre
Asukoht / Location > Rakvere
Pindala / Area > 3000m2
Seis / Status > ootel / on hold

Projekteeritav kaubandus- ja büroohoone on juurdeehitus Saue ja G.Adoffi tänavate vahele jäävale Kroonikeskusele. Planeeritav hoone on kitsas ja pikk, lähtudes vajadusest jätkata olemasoleva Kroonikeskuse ruumide logistilist asetust ning vajadusest jääda olemasolevast kortermajast võimalikult eemale.

Uus hoone on planeeritud 5-korruseline. Hoone vorm on astmeline, alustades Saue tn. äärest 2-kordse hoonemahuga. Iga järgnev korrus astub 6m tahapoole.