KAMP Byroo

Balti Filmi- ja Meediakool


kampcorner
Tellija / Client > Balti Filmi- ja Meediakool
Projekt / Project > arhitektuur / architecture
Tüüp / Type > haridus / education
Asukoht / Location > Tallinn
Pindala / Area > 2600 m2
Seis / Status > – / -
Arhitektuurikonkurss / Architecture competition – Äramärgitud töö / Honourable mention

Tallinna Ülikooli Loomemaja asukoht on keeruline. Ühelt poolt pitsitavad spordihoone maht ja kinnistupiir, teiselt poolt on vaja ühendada Loomemaja abil ülejäänud ühise vereringena töötav hoonestus.

Uue hoone plaan on kolmnurga kujuline. Selle põhjuseks on galerii, mis Uuest Peahoonest alustades jätab vahele spordihoone ühenduse ning suundub otsejoones Vana Peahoone suunas. Sellest moodustuvast kolmurgast tekibki uus soovitud hoone – Loomemaja. Samuti tekitab uue hoone kolmnurkne vorm ka piisavalt suure kogunemisväljaku Loomemaja ette, mida saab kasutada nii väliskinona või kogunemiste tarvis.

Välisloengute jaoks on spordihoone ette jäävasse parki rajatud varjualused, mis seotakse olemasoleva ja planeeritava kõrghaljastusega.