KAMP Byroo

Tallinna Linnavalitsuse uus hoone


kampcorner
Tellija / Client > Tallinna Linnavalitsus
Projekt / Project > arhitektuur / architecture
Tüüp / Type > büroo / office
Asukoht / Location > Tallinn
Pindala / Area > 28000 m2
Seis / Status > – / -
Arhitektuurikonkurss / Architecture competition

Linnavalitsuse uue maja asukoht külgneb olulise ruumimõjuga objektidega. Meie ettepanekus on uus hoone lükatud mere poole, laiendades praegust väljakut Kultuurikatlani. Viltune esikülg arvestab peamisi jalakäijate liikumissuundi ja avab peasissepääsu väljaku keskmesse ja inimeste lähenemise suunale.

Stiliseeritud `kilukarbi siluetina` on hoone tähendus linnaruumis kergesti loetav. Lihtne ja arusaadav kujund on esindushoone jaoks vajaliku tugeva märgilise tähendusega.