KAMP Byroo

Riia mnt. 87 hoonestus


kampcorner
Tellija / Client >Vesmel OÜ
Projekt / Project > linnaplaneerimine / city planning
Tüüp / Type > äri / business
Asukoht / Location > Pärnu
Pindala / Area > 1900m2
Seis / Status > – / -

Riia mnt. 87 kinnistu hoonestus koosneb kuuest erineval ajajärgul ehitatud hoonest. Uue lahenduse järgi lammutatakse halvas olukorras olev tänava äärne väheväärtuslik puitelamu, et tuua esile hoovis paiknev väärtuslik ajalooline laohoone. Tänava äärde rajatav uus hoone liidetakse kõrvalkinnistu hoonega tulemüüri abil. Uus hoone järgib kõrvalkinnistu hoone mahtu ja akende rütmi kuid esindab vormi poolest tänapäevasemat käsitlust. Hoovis olevad säilitatavad kivihooned rekonstrueeritakse. Nii rekonstrueeritava kui uushoonestuse viimistlus on punane käsitellis, mis on Pärnu Riia maantee hoonestuses levinud materjal.